De scheurhaven. 

Een vaste ligplaats voor de sleepboten van Kotug Smit towage. 


Thamesbank.

Thamesbank komt langs Vlissingen op zijn weg naar Rotterdam.